Żur żyniaty

SKŁADNIKI:

 • zakwas na żur - PRZEPIS
 • 3 doś wielkie kartofle
 • 1-2 zombki czosku
 • 1 wielko cebula
 • ok. 250-300g wusztu
 • sól, pieprz, magi do smaku


JAK ZROBIĆ?

 1. Kartofle strugomy i krejymy w kostka, niy za mało, bo sie rozwarzi,
 2. zalywomy wodom tak, żeby były przikryte, dodowomy soli tela, żeby woda była słono.
 3. Warzymy kartofle do miynkości.
 4. Do gorczka ok. 250ml wlywomy zakwas na żur (przed wlociym oczywiście trza go dobrze wyszelontać) i wlywomy do miynkich kartofli, miyszomy deikatnie łyżkom.
 5. Do tego samego gorczka co zakwas wlywomy woda i dwa takie gorczki wlywomy zaro do naszego żuru.
 6. Całość musi sie troszka powarzić, od czasu do czasu przemiyszejcie łyżkom coby żuru niy przipolić.
 7. W tym czasie rychtujymy cebula, obiyromy i krejymy w kostka, przismażomy na tyglu na margarinie na brunotno, wuszt tyż krejymy na kostka i wciepujymy do cebuli - przismażomy.
 8. Wciepujymy do żuru i próbujymy, jak żur bydzie za kwaśny dodowomy jeszcze trocha wody, prziprawiomy solom, pieprzym i magi.
 9. Czosnek przeciskomy przez presa na deska do krocio, przesypujymy solom i gnietymy jeszcze nożym na miazga. Dodowomy do zupy.

 

WSKAZÓWKA: Żur nojlepij przirychtować rano, bo nojlepszy je przyndziony, łodstoty i potym przigrzoty. Idzie tyż przismażić trocha boczku wyndzonego i dodać do zupy