Zegłóweczki ze kurczaka

SKŁADNIKI:

 • 3 podwójne abo 6 pojedynczych filetów ze kurczaka
 • 300g pieczarek
 • 1 wielko cebula
 • syr żółty we plasterkach
 • jajca
 • mlyko
 • bułka tarto do panierowanio
 • olyj do smażynio
 • sól i pieprz
 • wykałaczki

JAK ZROBIĆ?
 1. pieczarki czyszczymy i krejymy w kosteczka, siekomy cebula
 2. na tygliku rozgrzywomy trocha oleju i smazymy najpiyrw cebula i potym do nij dociepujymy pieczarki i smażymy tak długo aż zmiyniom kolor i zmniyjszom objyntość
 3. doprawiomy (doś solidnie) solom i pieprzym i odstawiomy coby wychłodły
 4. filet z kurczaka krejymy na 2 abo 3 konski i kożdy konsek naciony ale trza dować pozór żeby niy zrobić dziury na wylot ale żeby zrobić tako kapska
 5. kożdo kapska wypełniomy przirychtowanym farszym i zawiyromy plasterkiym żółtego syra tak coby farsz niy wylatywoł
 6. zawiyromy kapska i zabezpieczomy wykałaczkom coby miynso sie niy otwiyrało a raczyj skleiło
 7. rychtujymy 2 głymbsze talyrze i do jednego wbijomy ze 2 jajca i dodowomy ze 2 łyżki mlyka - roztrzepujymy
 8. do drugigo talyrza wsypujymy bułka tarto
 9. na tygliku rozgrzywomy olyj ale tak żeby go było trocha wiyncyj tak mono ze cyntrymetr
 10. kożdy konsek miynsa tonkomy we jajcu i panierujymy bułkom tartom i dowomy na rozgrzoty łolyj
 11. smażymy na złoty kolor z obu stron