Frużelina czereśniowo

SKŁADNIKI:

  • 1kg cześni
  • 150g cukru
  • 2 łyżki mąki kartoflanyj
  • 50ml wody
  • 3 łyżki soku z cytryny
  • krałzki z deklami


JAK ZROBIĆ?

  1. cześnie umyć i wydrylować
  2. cześnie zasypujymy cukrym, szelontomy garcym tak coby sie to fajnie wymiyszało, bierymy tłuczek abo ugniatacz do kartofli i trocha ugniatomy coby cześnie puściły sok, przikrywomy deklym i odstawiomy na 1h
  3. po godzinie dodowomy sok z cytryny i stawiomy garniec na piecu, cześnie warzymy ok 10minut, cały czos miyszomy żeby sie niy przichyciły
  4. potym czasie mąka kartoflano miyszomy z wodom i wlywomy do cześni, warzymy jeszcze 1minuta, ściągomy z pieca i wrażujymy do krałzów, zakryncomy i stawiomy do góry dnym

WSKAZÓWKA: cześni w żelu niy trza wkłodać zaro do krałzy, idzie sie je wykorzystać zaro po zrobiyniu, a cześnie kere łostanom i chcecie je zapasteryzować to idzie to zrobić - pasteryzujymy ok 15minut